top of page

SomBici us dóna la benvinguda

 

Utilitzar els serveis de SomBici significa que estàs d’acord amb les condicions detallades a continuació. Queda reservat el dret de SomBici a canviar, modificar, afegir o suprimir qualsevol part d’aquest document les actualitzacions del qual o revisions queden reflectides en la data que s’indica al final del mateix.

 

Si us plau, llegeix detingudament aquest document abans d’utilitzar el lloc Web de SomBici o accedir als seus serveis relacionats.

 

 

Informació Corporativa

 

SomBici és una SCCL, Societat Cooperativa Catalana Limitada, considerada d’iniciativa social i sense finalitat de lucre.

 

Domicili social i fiscal:

Carrer Eusebi Güell, 93 baixos 2ª

08830 – SANT BOI DE LLOBREGAT (el Baix Llobregat-Catalunya-España)

NIF: F66395302

NIF UE: ESF66395302

Sol·licitada la inscripció al registre de cooperatives de la Generalitat de Catalunya el 31/10/14.

 

Des d’aquest moment sempre que s’esmenti SomBici i les seves marques o productes, s’entendrà que les obligacions legals corresponen a SomBici, SCCL.

 

Política de Privacitat

 

Aquest lloc Web està adaptat a la Llei Orgànica 15/1999, de Protecció de Dades de Caràcter Personal de l’Estat Español. Qualsevol informació o dada personal remesa per l’usuari podrà quedar incorporat als sistemes d’informació de SomBici.

La informació només s’utilitzarà per aquelles finalitats especificades en els formularis d’enviament de dades i/o per mantenir informat a l’usuari de les activitats de la cooperativa i de les novetats que siguin del seu interès. Aquests formularis incorporen les exigències establertes per l’esmentada Llei Orgànica 15/1999 i en el reglament de desplegament segons Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre.

 

Part de la informació personal sol·licitada des del formulari de reserves i mitjançant el formulari que tots els participants de qualsevol sortida han d’emplenar i signar obligatòriament abans d’iniciar el trajecte ve demanada per la companyia d’assegurances amb la qual SomBici té contractada, voluntàriament, la pòlissa d’assegurança col·lectiva d’accidents personals. Per aquest motiu, SomBici resta obligada a mantenir un registre anual dels assegurats que serà destruït i iniciat de nou un cop renovada la pòlissa anual. Només en cas d’accident, SomBici podrà estar obligada a facilitar a la companyia d’assegurances les dades personals que tindrà en custòdia per tal de verificar la identitat de la persona assegurada i així facilitar l’accés a les prestacions i cobertures que hi pertoquin.

 

Mitjançant la indicació de les seves dades, i de conformitat amb allò que s’estableix a l’article 6 de la L.O.P.D., vostè estarà atorgant consentiment inequívoc a SomBici per que procedeixi, en compliment de les finalitats esmentades en cada cas, a l’accés i tractament de les dades personals facilitades.

 

SomBici treballa per garantir la protecció de la seva intimitat a Internet. Per aquest motiu s’ha elaborat una política de confidencialitat que regula l’ús de la informació personal facilitada. La nostra política de privacitat està subjecta a actualitzacions sense previ avís pel que recomanem consultar la nostra normativa amb regularitat.

 

En qualsevol moment vostè podrà exercitar els drets d’accés, rectificació, oposició i, si escau, cancel·lació, comunicant-ho per escrit amb indicació de les seves dades a SomBici al domicili anteriorment esmentat.

 

Tractament de les dades de caràcter personal

 

SomBici es responsabilitza de la protecció de totes les dades personals facilitades voluntàriament o rebudes durant els processos de dipòsits monetaris a compte, pre-compra, compra, facturació i cobrament dels serveis. Per dades personals entenem nom, adreça o qualsevol altra informació personal facilitada. SomBici garanteix que les dades facilitades per les persones no seran compartides amb particulars o empreses.

 

Sobre el web

 

Totes les pàgines que apareixen al web de SomBici estan subjectes a drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia SomBici o de tercers titulars de les mateixes. Això inclou la idea, redacció, disseny, estructura i programació dels continguts elaborats directament pel personal de SomBici.

 

Les imatges, vídeos i altres materials que apareixen al web formen part de les activitats de SomBici i/o de treballs realitzats per a clients que han autoritzat el seu ús en el lloc web i han estat produïdes per la pròpia empresa i/o pels seus socis, empleats o col·laboradors. Els noms i marques d’empreses o institucions que figuren al web pertanyen als seus diferents propietaris i apareixen al web com a referències de clients i/o proveïdors de SomBici i dels seus socis.

 

Tots els elements que apareixen al web de SomBici (textos, imatges, gràfics…) estan subjectes també a drets de propietat intel·lectual i industrial de la pròpia SomBici o de tercers titulars dels mateixos.

 

No està permès publicar els continguts del web de SomBici en altres webs, siguin particulars o comercials, ni la seva inclusió en publicacions i la seva comunicació pública fora del web de SomBici si no es té el consentiment per escrit de SomBici, SCCL.

 

Marques

 

El nom SomBici, el seu lema “Llobregat – Delta” i els seus grafismes són marques propietat de SomBici, SCCL.

 

Responsabilitat sobre contingut i ús

 

L'usuari es compromet a fer un ús correcte de tots els continguts i serveis del web i no modificarà ni danyarà, de cap manera, les dades, els programes o els documents del web, ni hi introduirà cap mena de dispositiu lògic o seqüència de caràcters que pugui afectar el sistema informàtic del web, inclosos els mitjans de protecció i de seguretat.

 

SomBici no es fa responsable dels possibles danys o perjudicis deguts a interferències, omissions, interrupcions, virus informàtics, avaries o desconnexions d'aquest sistema electrònic, motivats per causes no imputables a SomBici. Tampoc no es fa càrrec dels retards o blocatges deguts a deficiències o sobrecàrrega de línies telefòniques o a sobrecàrrega del sistema d'accés a internet o dels altres sistemes electrònics, ni dels danys causats per tercers amb intromissions il·legítimes fora del control de SomBici.

 

SomBici declina tota responsabilitat sobre el contingut de pàgines externes, propietat de tercers, accessibles amb enllaços facilitats per la seva web. Tampoc no serà responsable de cap error, irregularitat o inexactitud dels continguts publicitaris que apareixen a la seva web: aquesta responsabilitat pertany únicament als anunciants o patrocinadors.

 

L'usuari es compromet a fer servir adequadament els continguts i serveis. En el cas de fòrums i xats, els participants accepten els principis de no-incitació a la violència i de no-discriminació per raó de sexe, edat, religió, origen nacional, discapacitat o orientació sexual i s'han d'abstenir d'insultar o d'emprar un llenguatge ofensiu.

 

Limitació de la responsabilitat

 

SomBici no assumeix cap responsabilitat derivada, o que se'n pogués derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d'aquesta pàgina web.

 

Sobre la suspensió del Web

 

SomBici es reserva el dret de suspendre temporalment, i sense necessitat de previ avís, l’accessibilitat de les seves Pàgines Web en raó de l’eventual necessitat d’efectuar operacions de manteniment, reparació, actualització o millora de les mateixes.

 

Sant Boi de Llobregat, 1 de novembre de 2014

bottom of page